Søk

Drøfter Stavanger som ledende batteriregion

Kan Stavanger bli en ledende batteriregion? Det er spørsmålet som stilles i webinaret som Næringsforeningen arrangerer torsdag 25. februar. NES-medlemsbedriftene Lyse og Beyonder er blant dem som deltar i debatten.

Webinaret arrangeres torsdag 25. februar kl. 12:00-13:30


Påmelding på Næringsforeningens side


Ny batteriteknologi utgjør en viktig del av elektrifiseringen som er nødvendig for å nå klimamålene. I Stavangerregionen er vi nå vitne til en spennende utvikling der innovative selskaper utvikler ny teknologi i ulike deler av batteriverdikjeden.


Lyse, Beyonder og Heimdall Power er gode eksempler på nyskapende selskaper som gjør seg gjeldende på området. De oppdaterer i webinaret på teknologi og potensialet innen batteriteknologi. I tillegg har aktører som Equinor, Norsk Hydro og Panasonic planer om betydelige investeringer i batterifabrikker. I det ligger spennende muligheter for Energihovedstaden Stavanger.


Spørsmålet som stilles i Næringsforeningens webinar er: Hvor attraktiv er Stavanger som batteriregion, og hva gjør Stavanger kommune for å tiltrekke seg investeringer i det som nå har blitt en tøff nasjonal og internasjonal konkurranse?


Her utfordres Stavanger kommunes næringssjef, Anne Woie. Andre deltakere er Eirik Gundegjerde (direktør for strategiske prosjekter i Lyse), Svein Kvernstuen (adm. dir i Beyonder) og Brage W. Johansen (daglig leder i Heimdall Power).

13 visninger0 kommentarer