Søk

– Det går bare oppover når en er på bunnen

Tilstanden for verdensøkonomien er usikker, og mobilitetsbegrensningene legger sterk begrensning på oljeetterspørselen, men DNB Markets oljeanalytiker Helge André Martinsen er likevel forsiktig optimist.

Senior oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, ga en en oppdatering på status og fremtidstro i det turbulente oljemarkedet i webinaret i regi av DNB og NES. (Foto: Stig B. Fiksdal)

I april 2019 var oljeprisen oppe i nær 70 USD per fat, mens den i april i år var så langt nede at den nærmet seg 20 USD. Nå nærmer prisen seg 35. Prisen er fortsatt lav, men markedet er etter hvert i ferd med å oppnå balanse.


– Det verste er bak oss. Det er oversupply også i mai, men vi forventer balanse i sommer og med en ytterligere oppgang i høst. Ting ser ut til å gå i riktig retning, sier Helge André Martinsen.


Så nedgang i Kina i januar

Allerede i januar skrev DNBs analytikere i sin oljerapport at koronaviruset hadde ført til en nedgang i etterspørselen etter olje i Kina på grunn av mobilitetsbegrensninger og lockdown. Den gang var det ingen som forutså den enorme effekten Covid-19 ville få på verdensøkonomien.


Cirka 60 prosent av oljeetterspørselen er relatert til transport. Privatbilisme, landbruk og veitransport, fly og skip. Anslagsvis utgjorde nedgangen i etterspørselen på grunn av reduksjoner i transportsektoren omlag 25 millioner fat totalt i april. Det er 25 prosent nedgang sammenlignet med april i fjor.


– Lockdown på grunn av korona rammer først og fremst privatbilismen og flytrafikk, mens vegtransport og shipping primært begrenses av at folk handler mindre og at det produseres mindre. De trendene er viktige og med på å påvirke etterspørselen etter olje, sier Martinsen.


Produksjonskutt og økt etterspørsel

Analytikerne i DNB Markets tror på en gradvis oppgang i oljeprisen, ikke fordi det er mangel på olje i verden men fordi produksjonen holdes tilbake.


– Deter ingen grunn til fest, men vi tror oljeprisen vil nærme seg 43 USD i fjerde kvartal i 2020. I 2021 tror vi oljeprisen vil nå 50 USD, som resultatet av en blanding av kutt i oljeproduksjon og økt etterspørsel, sier Helge André Martinsen.


Prognosene avhenger av at mobilitetsbegrensningene letter og verdens konsum av varer og tjenester øker igjen.


Behov for økt produksjon i 2022

– Vi tror at oljeetterspørselen vil nå 100 millioner fat i 2022. Da kan vi på global basis slite med å produsere nok fordi lav oljepris har ødelagt produksjonskapasiteten.


Dersom Iran og Libya i 2022 er tilbake i oljemarkedet, vil markedet bli mindre stramt fordi begge landene har stor produksjonskapasitet. I dag er Iran rammet av handelssanksjoner og Libya av borgerkrig.


– I 2022 regner vi med at verdens BNP er tilbake der vi var før koronakrisen. Verdens oljekonsum henger tett på verdensøkonomien totalt, sier Martinsen.


Grønn omstilling tar tid

Noen mener at den globale koronakrisen bør brukes til å akselerere det grønne skiftet. Oljeanalytikeren i DNB Markets tror ikke grønn omstilling vil få særskilt betydning for oljeprisen frem til 2022.


– Grønne omstillinger tar svært lang tid. Vi får se hvilke grep politikerne tar når de skal stimulere til ny aktivitet. Det vil nok variere fra land til land, men stimuli innenfor fornybar energi kommer nok for eksempel i Europa. Samtidig har den økonomiske krisen gjort alle land fattigere, slik at evnen til å omlegge er påvirket. I forhold til oljeprisen er det først og fremst transportsektoren som er av betydning. Solenergi og vindparker har større betydning for gass enn for oljeetterspørselen, sier Martinsen.


Hans råd til selskapene i oljesektoren er følgende:

– Ha fleksibilitet, og en balanse og likviditet til å kunne tåle svingninger. Det at oljeprisen varierer er ikke ny lærdom, for sykliske svingninger har vi hatt før. Det som er nytt er hvordan oljeetterspørselen har kollapset på så kort tid. Verden generelt er sterkt preget av usikkerhet.


– Olje og gass må leve videre

Banksjef Gry Berit Lundal, som leder seksjonen for energi og maritim industri i DNB Stavanger, har inntrykk av at oljeserviceindustrien generelt har greid seg bra frem til nå, men at det har vært utfordringer på grunn av karantener og reiserestriksjoner.


På lengre sikt er hun derimot bekymret for hva som skjer i forhold til kontrakter som avlyses eller utsettes når store og små aktører nå strammer inn på sine budsjetter for å få bedret likviditet.


Banksjef Gry Berit Lundal er bekymret for hva som vil skje når store prosjekter utsettes eller avlyses på grunn av koronakrise og lav oljepris. (Foto: DNB)

For å holde industrien flytende, også for å kunne «ta imot» det grønne skiftet, vil vi tro at myndighetene finner nye støtteordningen og spesielt for olje- og gassindustrien. Enorm utvikling skjer med hensyn til teknologi for effektivisering, sikkerhet og kostnadsbesparelser, og mye av denne kompetanse og teknologi kan overføres til annen industri. Budskapet er klart: olje og gass må leve videre, sier Gry Berit Lundal.

Hun tror i likhet med Martinsen at oljemarkedet etter hvert vil balansere seg og bli mer normalisert, men at det vil ta tid.


DNB har den siste tiden hatt mange møter med kunder som vil ha hjelp til å planlegge likviditeten fremover.


Banken har tett kontakt med kundene innenfor olje- og energisektoren, og Gry Berit Lundal har følgende råd å gi:

  • Hold tett dialog med egne kunder –> vil de fortsatt kjøpe varer/tjenester fra dere?

  • Hold jevnlig kontakt med banken, bedre med for hyppig kontakt enn for lite

  • Forhør deg med leverandører for å avdekke om de forventer problemer i verdikjeden som kan påvirke din drift.

  • Sikre god kostnadskontroll – tilpass kostnader ift drift så langt som mulig

  • Planlegg din likviditet og lag realistiske likviditetsbudsjetter

  • Vurder å legge til en eller flere brukere i nettbanken

  • Opprett BankID på mobil - så har du kodebrikken i lomma.

  • Vær mer obs på svindel.

152 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle