Søk

Depro vokser og satser på BLUEROC og elektrifisering

Smartere, pålitelige og mer effektive verktøy som gjør at operasjoner kan utføres på kortere tid, har blitt Depros varemerke. NES-medlemsbedriften jobber iherdig med produktutvikling og ansetter nye folk.– Vi har både vært litt heldige og dyktige. De største kundene har investert ganske mye og kvalifisert oss til å kunne ta nye typer oppdrag. Markedet har gått ned, men vi har klart å holde vår posisjon og ligger faktisk an til å øke omsetningen i forhold til i fjor, sier markedssjef Kenneth Olsen i Depro.


Bedriften på Bryne har satset på å bygge opp enn komplett organisasjon og maskinpark som gjør at de raskt kan levere til kunder over hele verden. En ny fresemaskin som ble installert i år komplimenterer utstyret og gir nye muligheter.


– Vi kan lage et spesialbygget verktøy i løpet av et par dager, forteller Kenneth Olsen fornøyd.


Ove Skretting er i gang med å pakke et verktøy som skal til USA. Utenfor bygget står ferdigpakkede metallkasser på rekke og rad klar til utsendelse til kunder over hele verden. Inne i verkstedhallen står også 13 kasser som snart skal ut.


Ove Skretting pakker utstyr som skal sendes til kunder. Depro har god aktivitet og økende omsetning, til tross for at markedet er vanskeligere enn før.

Kontinuerlig utviklingsarbeid

Kenneth Olsen kaller trekkeverktøyet torque tool for «melk og brød» innenfor bedriftens markedssegment, og bedriften har skaffet seg en sterk posisjon i markedet. Stadig jobbes det i nært samarbeid med kunder, med å utvikle og forbedre produktene.


– Vi har laget en TCU, en tool control unit, som kjører toolet og fanger opp nøyaktige data for hva som gjøres, når det kjøres og hvordan det gjøres. Kundene ønsker en mest mulig nøyaktig avlesning av dreiemoment. Vi har forbedret verktøyet vårt slik at det er enda mer nøyaktig, og samtidig har vi mulighet til å samle inn mer data fra operasjonene, forteller Daniel Ueland.


Depros TCU-enhet kan også brukes for å kjøre cleaning tool og andre verktøy.


BLUEROC-prosjekt i tre trinn

Så langt i 2020 har Depro ansatt seks nye personer, og like over nyttår starter tre nye ansatte i selskapet.


– Vi har over et par år jobbet ganske iherdig med et konsept som heter BLUEROC, som markedet har respondert veldig bra på, forteller Kenneth Olsen.


ROC står for Remote Operated Container, det er en 20 fots container som kan settes på båt eller rigg, og som fjernstyrer et integrert ROV-system. Det vil si at kunden kan sitte på sitt kontor på land og kjøre operasjonene. Det legges opp til at kundene selv kan velge om de vil kjøpe inn eller leie BLUEROC, og om de vil operere den selv eller leie in folk fra Depro.


Depros storsatsing BLUEROC er en 20 fot stor contaier som fjernstyrer ROV-system. (Foto: Depro)

– Vi har nå det første konseptet klart, men vi har to trinn til på planen og veldig ambisiøse målsetninger. Trinn tre skal være klart til markedet i 2026. I første omgang er det inspeksjons- og 3D skanner-jobber, mens neste fase er et selvflygende ROV-tool. Det tredje trinnet er et veldig spennende konsept som vi har patentert, sier Kenneth Olsen uten å ville røpe flere detaljer.


Depro har fått støtte fra Innovasjon Norge til utviklingsprosjektet, og de har allerede fått kontrakt på en BLUEROC-jobb for et amerikansk operatørselskap våren 2021.

Arbeidsmiljø, energitiltak

og industrisamarbeid

Depro fikk nye lokaler i 2015. Lavenergibygget har både varmegjenvinning og gulvvarme, og de har et eget testbasseng med renseanlegg som resirkulerer vannet for å spare miljøet.


Depro har også fått innvilget Skattefunn-søknad for å arbeide med omstilling fra hydraulisk til elektrisk verktøy. Innnen olje- og gassektoren ønsker stadig flere operatører elektrisk fremfor hydraulisk verktøy, og den utviklingen ønsker Depro å være med på. Nå innreder de et helt nytt elektroverksted som skal være klart etter nyttår.


Fokus på omstilling, utvikling og arbeidsmiljø er tydelig. Ansatte har grønne planter på kontoret, og en har til og med eget stort akvarium som nesten dekker den ene kontorveggen. I resepsjonen er det også et påkostet akvarium som pynter opp. Lokalene er tilrettelagt for sosiale sammenkomster og aktiviteter for gode kolleger etter arbeidstid.


Kenneth Olsen skryter av bedriftens dyktige ansatte, av kunder som bidrar til utvikling av stadig bedre produkter, og av samarbeidet i regionen:


– Vi er ufattelig heldige. Den infrastrukturen og kompetansen vi har innen industrien på Jæren og i Rogaland, den gjør oss attraktive i et globalt marked. Vi vet at om det bare hadde vært oss, så hadde vi ikke oppnådd mye. Den virkelig store gevinsten ligger i det å få de gode aktørene i området til å jobbe sammen. Der spiller klyngen en viktig rolle.


– Markedet har gått ned, men vi har klart å styrke vår posisjon ved å ha gode og attraktive produkter til en god pris, sier Kenneth Olsen i Depro. Over benken i resepsjonen står ordene «Consider it done!».

122 visninger0 kommentarer