Søk

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Forskningsrådet sin utlysning av demonstrasjonsprosjekt i 2021 omfatter tematikk innenfor maritim industri (grønn skipsfart), petroleum og landbasert mat, miljø og bioressurser. Søk støtte til demonstrasjonsprosjekt innen midten av september.


Foto: PIRO4D/Pixabay

Midlene skal gå til prosjekter som fremmer samarbeid for å sikre at det utvikles og tas i bruk nye innovasjoner, enten det er produkter, tjenester eller prosesser. Utlysningen henvender seg til norske bedrifter og andre aktører i verdikjeden som i samarbeid har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk nasjonalt og for salg i internasjonale markeder. For industriprosjekter som har behov for en omfattende forskningsaktivitet, vil utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 være mer aktuell.

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Det er krav til samarbeid med andre bedrifter/aktører i verdikjeden. Disse kravene varierer noe mellom temaområdene og er beskrevet under temadelene i avsnittet "Aktuelle temaområder". Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Les mer om utlysningen på Forskningsrådets nettsted

Her kan du lese mer om demonstrasjonsprosjekter

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle