Søk

Demonstrasjonsprosjekt bør realiseres i de områdene som åpnes for havvind

Oppdatert: 15. jul. 2019


Aktører som ønsker å demonstrere teknologi innenfor havvind i et større anlegg må søke konsesjon innenfor et av områdene som nå foreslås åpnet, men prosjekt tilknyttet petroleumsvirksomheten kan behandles etter petroleumsloven. (Foto: iStock/Lakeland-Photos)

Olje- og energidepartementet foreslår at prosjekt som er direkte tilknyttet petroleumsvirsomhet offshore, kan behandles etter petroleumsloven. Andre større demonstrasjonsprosjekt for havvind må søke konsesjon innenfor områder som åpnes for fornybar energiproduksjon.


Departementet foreslår at større demonstrasjonsprosjekt for havvind skal søke om konsesjon etter havenergiloven og den tilhørende forskriften om fornybar energiproduksjon til havs. Forskriften er på høring frem til november, sammen med forslaget om åpning av tre nye områder for havvind.


Havenergiloven åpner for å gi unntak fra regelen om åpning av områder i «særskilte tilfeller». Regjeringen mener at unntaket for slike prosjekt må forstås snevert, og det er et tolkningsspørsmål hvor stort et demonstrasjonsprosjekt kan være før det må behandles etter lovenes hovedregel om åpning av område for fornybar energiproduksjon til havs.


Departementet foreslår en egen bestemmelse i forskriften om forenklet behandling av demonstrasjonsprosjekt og legger til grunn at vurderingstema for demonstrasjonsprosjekt er om virkningene for miljø og samfunn er på nivå med anlegg i kommersiell skala.

Dersom åpningen av områdene Utsira Nord, Sandskallen-Sørøya Nord og Sørlige Nordsjø 2 blir gjennomført slik departementet nå har foreslått, legger departementet til grunn at de som ønsker å demonstrere fornybar produksjonsteknologi i et større anlegg skal søke konsesjon innenfor et av de åpnede områdene.

22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle