Søk

Bli med på SkatteFUNN-workshop 28. mars

SkatteFUNN er den eneste rettighetsbaserte skattefradragsordningen vi har i Norge for forsknings- og utviklingsprosjekter. Med en god søknad kan du sikre din bedrift 19% skattefradrag av prosjektkostnadene.Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. For at bedriften skal kunne få skattefradrag, må prosjektet oppfylle følgende krav:

  • Prosjektet må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser

  • Prosjektet må være til nytte for bedriften

  • Prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter for bransjen

  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset


Det er Validé og Skape.no som inviterer relevante bedrifter til workshop rundt SkatteFUNN-ordningen i forbindelse med FornybarVest-prosjektet.


De har invitert Olav Mellemstram fra Sum Regnskap til å lede workshopen. Han har lang erfaring med SkatteFUNN-ordningen, og kommer til å dele sine beste tips om hvordan man argumenterer for de to områdene av søknaden som oftest leder til avslag, nemlig Ny kunnskap og ferdigheter og prosjektets avgrensning.


Her blir det mye å hente!


Tid: Mandag 28. mars kl. 10:00 - 12.00


Sted: Innovasjonspark Stavanger, Arkivenes Hus - Møterom Journalen

Adresse: Professor Olav Hanssensvei 7, 4021 Stavanger


Påmelding: senest 26. mars


Kostnader: Arrangementet er gratis!

7 visninger0 kommentarer