Søk

BIO-midler til ny kompetanse ved omstillingsbehov

Private bedrifter med omstillingsbehov kan nå søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning bedriftsintern opplæring (BIO-midler).

(Illustrasjon: iStock)

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som fra 1. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Støtteordningen skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov. Fylkestinget vedtok 28. april retningslinjer som gjelder spesifikt for den ekstraordinære krisen som koronaviruset har medført i 2020. Det innebærer også at søknader som kobles til FNs bærekraftsmål vil ha en fordel.


Bedriftsintern opplæring handler om å bygge kompetanse i de aktuelle bedriftene i denne krevende situasjonen. Omstilling er et nøkkelord, enten for å nå nye markeder eller for å gå over til nye produkter eller tjenester.


BIO-ordningen i Rogaland fikk i første omgang 4,8 millioner kroner fra statsbudsjettet. I regjeringens krisepakke 1 ble det bevilget 4,4 millioner kroner til bedriftsintern opplæring.  Fylkestinget vil i juni-møtet komme tilbake til om BIO-ordningen vil bli ytterligere forsterket med midler.

Fylkestinget vil i juni-møtet komme tilbake til om BIO-ordningen vil bli ytterligere forsterket med midler.

– De økonomiske rammene for bedriftsintern opplæring er per i dag liten. Ordningen må styrkes med mer økonomiske midler for å få effekt for de mange bedriftene som rammes av koronakrisen i Rogaland, sier næringssjef Mette Fossan på Rogaland fylkeskommunes nettsider.

Næringsseksjonen i fylkeskommunen opplever stor pågang fra bedrifter som trenger hjelp og forventer at det vil komme mange søknader.


Retningslinjer og informasjon om BIO-ordningen finner du her.


Søknadsskjema finner du her


Søknadsfristen er løpende og siste frist for behandling av søknad i 2020 er 30. november.

54 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle