Søk

BI med ny campus og klyngemedlemskap

– Skal vi være konkurransedyktige, trenger vi å jobbe sammen mot klare mål, sier forretningsutvikler Bernt Skandsen ved Handelshøyskolen BI. 


Førsteamanuensis Bernt Rønningsbakk, forretningsutvikler Bernt Skandsen og studieleder Hege Hovland ved Handelshøyskolen BI er med på å gi energiklyngen enda mer akademisk tyngde. (Foto: Kirsti K. Sømme)

– Før satt vi gjerne i hver vår sandkasse. Nå er endringstakten så stor at det bli vanskeligere for den enkelte aktør å følge med på utviklingen. Derfor er det viktig å snakke sammen. Vår kunnskap bærer mer og mer preg av å være ferskvare. Livslang læring er i dag mer enn et «buzzord», sier Skandsen. 


Handelshøyskolen BI er nytt medlem i NES, noe som øker klyngens akademiske tyngde. I en verden, i et næringsliv og i en energisektor som raskt endrer seg, blir forskning og kompetanse stadig viktigere. 


– I fremtiden blir det også viktigere for akademia å komme tettere på næringslivet, sier Skandsen. 


Studieleder Hege Hovland har ansvar for BI åpne programmer for videre og etterutdanning ved Campus Stavanger. Hun jobber tett med både næringsliv og individ.


– Vi trekker stadig inn personer fra næringslivet inn i klasserommet, forteller hun. Dette for å gjøre teori mer praktisk. 


Internship gir studentene våre relevant arbeidserfaring før de egentlig får det. BI sine heltidsstudenter kan velge å ha 240 timer praksis i en bedrift. I løpet av denne praksisperioden samles studentene flere ganger for å reflektere og lære samt sette erfaringene i en teoretisk ramme.


– Det du har trukket ut av bøkene har du i sekken, men i bedriften får du brukt det i praksis, sier Hege Hovland. 


Stiftelse med 20.000 studenter

Handelshøyskolen BI er en selveid stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Som eneste norske handelshøyskole, har BI trippel internasjonal akkreditering. 


– Fag som markedsføring, økonomi, jus, organisasjonspsykologi og ledelse kan brukes innenfor enhver industri, sier Bernt Skandsen. 


BI ønsker å bidra til å styrke regionens bærekraft innen den viktige energisektoren, sier Ragnhild Wiik, Direktør ved BI - campus Stavanger. Vi har en erfaring i denne regionen som utgjør et fantastisk springbrett for nytenking, legger hun til.  


I august i år flyttet BI Campus Stavanger inn i splitter nye lokaler i Byfjordparken.

Nasjonalt er BI en Handelshøyskole med til enhver tid nær 20.000 studenter. Av disse tilhører omlag 1200 studenter campus Stavanger. Campus Stavanger tilbyr både heltids- og deltidsstudier Ved semesterstart i høst, tok BI Stavanger i bruk helt nye lokaler i Byfjordparken.


Klyngeforskning

Førsteamanuensis Bernt Rønningsbakk ved BI-campus Stavanger har forsket på norske klynger og sett på både suksessfaktorer og fallgruver. 


– Bedrifter blir med i klyngene fordi de håper at det kommer noe ut av det. Det er stor variasjon fra klyngeprosjekt til klyngeprosjekt både i arbeidsform og hvilken type prosjekter som settes i gang, sier Rønningsbakk. 121 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle