Søk

BI med kurs om bærekraft som konkurransefortrinn

Kurset på BI utfordrer deltakerne til å jobbe med bærekraftige forretningsplaner for egen virksomhet.

Høyskolelektor Cecilie Staude, Institutt for markedsføring, er sammen med Per Espen Stoknes, som er førsteamanuensis fra Institutt for rettsvitenskap og styring, foredragsholdere på BI sitt kurs om bærekraft som konkurransefortrinn.

– Vi i Norge liker å tenke at vi er veldig grønne, men i praksis er vi faktisk det landet i Europa som sliter mest med klimamålene. Norge har økt sine CO2 -utslipp siden 1990, mens for eksempel Sverige har redusert sine kraftig, sier høyskolelektor Cecilie Staude fra klyngemedlemsbedriften BI.  


Fredag var hun i Stavanger for å forelese på Lederskolen i regi av BI og Næringsforeningen. 117 deltakere var påmeldt for å lære mer om temaet «Bærekraft som konkurransefortrinn».


Den norske olje- og gassnæringen blir stadig oftere utfordret på sitt forhold til bærekraft og klimamålene.


– Økt fokus på klima og den industrielle revolusjonen vi er midt oppi vil gi store endringer, og de kommer raskt. Dette vil endre preferanser og forbruksvaner som også vil påvirke oljeforbruket vårt fremover, sier hun.  Dette må olje- og gassindustrien, som en bevisst samfunnsaktør, virkelig ta innover seg og bidra til å minimere klimapåvirkningen gjennom en klimariktig oljepolitikk, noe vi ser er høyt på agendaen hos mange aktører i industrien.


Nytt i Stavanger

BI-kurset «Bærekraft som konkurransefortrinn» ble startet opp på BI i Oslo i fjor, og nå tilbys det også i Stavanger og Bergen.


Kurset starter i uke 7 og går over 10 uker, og det er en kombinasjon av fire heldagssamlinger og åtte uker nettbasert undervisning.


Kurset passer for dem som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til bærekraft og fremtidig forretningsmodellinnovasjon. Det passer også for dem som jobber med markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor.


 Ny forretningsmodell

– Vi ser på hvordan det går an å skape konkurransefortrinn på grunnlag av bærekraft. Det å jobbe med bærekraft i egen bedrift krever en game-changing strategi der man rydder i egne rekker og ser på alt fra underleverandører til hvordan egne produkter og tjenester kan bli grønnere, forklarer Cecilie Staude.


For forbrukerne er villigere til å betale en høyere pris for bærekraftige produkter, og bedrifter som satser på bærekraft anses som attraktive arbeidsplasser.


Det er først når forretningsmodellen er endret at bedriften kan kalle seg bærekraftig.


– Du må ha forståelse for hva du kan gjøre for å møte FNs bærekraftsmål, og det må jobbes langsiktig og bredt. Kommunikasjon er også viktig, for det spiller ingen rolle hvor grønn og bærekraftig du er dersom du ikke klarer å kommunisere det ut, sier Staude.


I løpet av kurset kan deltakerne skrive om og lage en grønn strategi for egen virksomhet.


– Det er et av kursets konkurransefortrinn, det at du sitter igjen med et arbeid som gir reell verdi for virksomheten, sier Cecilie Staude. 


Her finner du mer informasjon om kurset «Bærekraft som konkurransefortrinn» som tilbys i Stavanger og Bergen nå i vår.


Bård Inge Hamre fra Equinor (t.v.) var en av flere som benyttet pausen til å snakke med Christian Herheim og Sara Alfsen fra Klimapartnere Rogaland på fredagens arrangement om bærekraft på BI.

489 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle