Søk

Beyonder har blitt Klimapartner

NES medlemsbedriften Beyonder satser på utvikling av miljøvennlige batterier. Nå har gründer og CEO Svein Kvernstuen forpliktet bedriften til å arbeide enda mer systematisk med miljøstyring.

Leder for Klimapartnere i Rogaland, Christian Herheim (foran) og bærekraftsjef Trygve Meyer fra Nordic Edge (t.v.) presenterte Beyonder og de andre nye klimapartnerne. Svein Kvernstuen fra Beyonder står til høyre i bildet. (Foto: Klimapartnere i Rogaland)

Klimapartnere i Rogaland arrangerte 13. desember julemøte der Beyonder ble presentert som ny «klimapartner» sammen med SmartPlants, Jadarhus, Høgskulen på Vestlandet og Akuna.


Bedriftene som velger å bli «klimapartnere» forplikter seg til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, arbeide systematisk med miljøstyring, gjennomføre årlig klimaregnskap, oppnå miljøsertifisering og betale en årlig kontingent. De utfordres også til å bli fossilfrie innen 2030, forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse og etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling.


– Overfokus på elektrifisering

Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling var invitert for å gi en orientering om transportsektoren i Rogaland. Fylkeskommunen har blant annet ansvar for kollektivtilbudet i Rogaland.

– Transportsektoren er den mest problematiske i et klimaperspektiv, innledet Heinzerling med å si.


– Kollektivtilbudet skal være mest mulig konkurransedyktig. Og publikum er opptatt av et godt rutetilbud, men ikke så opptatt av fremdriftsteknologien til kollektivtransporten, sa Heinzerling.

Han trakk også fram den enorme «elektrifiseringsviljen» i samfunnet, og mente det var et overfokus på elektrifisering, mens det snakkes svært lite om biogass i forhold til transportsektoren.


Enn så lenge kjører majoriteten av bussene i Rogalands kollektivtrafikk på fossilt drivstoff, men Heinzerling håper det blir batteribusser når neste store anbud for Nord Jæren går ut om 3-4 år. Fylkessamferdselssjefen pekte også på hurtigbåtene som en stor utfordring i forhold til klimautslipp, og mente politikerne måtte se på hvor omfattende hurtigbåttilbudet egentlig bør være.


– Teknologiutvikling er ikke kostnadsnøytralt. En kan ikke stole blindt på at teknologiutfordringene i samfunnet kan løses uten at det koster, sa Heinzerling.Fylkets samferdselssjef, Gottfried Heinzerling, pekte på de tradisjonelle hurtigbåtene som «verstinger» når det gjelder klimautslipp i transportsektoren i Rogaland. (Foto: Kirsti K. Sømme)

46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle