Søk

Beyonder er finalist til Siva-prisen 2020

Beyonder er nominert som en av de 7 finalistene for Siva-prisen 2020. Web-avstemningen er åpnet, og du kan nå stemme på din favoritt.

Bedriften Beyonder utvikler ny batteriteknologi og satser sterkt på forskning. Nå er bedriften en av finalistene til Siva-prisen. Prisen går til bedrifter som får til vekst gjennom grønn omstilling.

Formålet med Siva-prisen 2020 å løfte fram en virksomhet som har fått til vekst gjennom grønn omstilling. Prisen er på 250.000 kroner.


Her er link til siden der du kan stemme på din favoritt: https://siva.no/siva-prisen/

Avstemmingen lukker mandag 4. mai.

Siva-prisen går til den virksomheten som :

  • Utvikler innovative produkter, tjenester, produksjonsmetoder, prosesser og løsninger som bidrar til grønn omstilling og vekst

  • Har bygd kultur for samhandling og kunnskapsdeling

  • mellom bransjer

  • på tvers av geografi

  • på tvers av tankesett

  • Har bidratt til fremvekst av fremtidsrettede næringer


De 7 finalistene er: Westcon Power & Automation AS, Beyonder AS, L Rødne og Sønner AS, Arena Torsk (klynge), Industrial Green Tech (klynge), Arctic Nutrition AS og Foamrox AS. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.