Søk

Anbefaler garantiordning for fornybar energi

Multiconsult foreslår en norsk satsing på 300 millioner kroner årlig til en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland.


– Med denne satsingen blir det lettere å nå også de aller fattigste på landsbygda med småskalaløsninger, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Dette bildet viser solenergi i bruk i Sør-Afrika. (Illustrasjonsfoto: iStock)

På oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) har Multiconsult vurdert en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland. I rapporten anbefales det at Norge tar initiativ til en bred satsing for å gjøre det lettere og rimeligere å benytte garantier for å realisere fornybarprosjekter.


I Multiconsults anbefaling til Utenriksdepartementet er det tre elementer:

- At Norge forplikter seg til å skyte inn kapital i internasjonale garantinstitusjoner over flere år, mot at institusjonene bidrar til å utvikle et bredere tilbud av garantier, samt å legge bedre til rette for at norske aktører skal kunne benytte institusjonenes garantiinstrumenter.


- At det etableres en åpen søknadsbasert støtteordning i Norad som kan dekke deler av garantipremiene, som en betaling for bidraget til å redusere eller hindre CO2-utslipp.


- At garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) sine ordninger endres slik at det kan gis garantier til alle investeringer med norske aktører involvert, samt settes egne måltall for fornybarinvesteringer.


Regjeringen har allerede vedtatt å følge opp de to første punktene i anbefalingen.


– Økt tilgang til ren energi er et tiltak for fattigdomsbekjempelse, bedre helse og bedre klima. Derfor setter regjeringen av inntil 300 millioner kroner per år til bedre garantier for bedrifter som tør satse på fornybar energi i fattige land, uttaler utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på regjeringens hjemmesider.


For i år er det satt av 150 millioner kroner til garantiordningene. Investeringer i utviklingsland innebærer risiko, noe som hindrer den veksten i investeringene som trengs for å oppnå full tilgang til moderne energi, og ikke minst for å bekjempe klimaendringene. Garantiordninger kan dekke deler av eventuelle tap og gjør investeringen mindre risikofylt. Norske teknologibedrifter har gjennom mange år etterlyst bedre garantiordninger for at fornybar-utbyggingen skal skyte fart og at fornybar energi skal kunne utkonkurrere kullkraft.


– Dette vil gi ren energi til dem som har skitten energi, og energi til dem som ikke har energi i det hele tatt. Norske aktører har gjort mye bra innenfor eksisterende garantiordninger. Dette har ofte vært store prosjekter i sentrale strøk. Med denne satsingen blir det lettere å nå også de aller fattigste på landsbygda med småskalaløsninger, sier Ulstein.


I tillegg til at det tas sikte på et samarbeid med eksisterende internasjonale garantiinstitusjoner, vil det bli opprettet en søknadsbasert tilskuddsordning for å dekke deler av de særskilt høye garantipremiene som i en del utviklingsland og sårbare stater er til hinder for private investeringer.

31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle