Søk

Analytikerne tror på lavere vekst i oljemarkedet

– Gullalderen for norsk økonomi er sannsynligvis på hell, sa senioranalytiker Eirik Larsen i DnB Markets da da rapporten Utsikter 2020 ble lagt fram i dag.

Flere hundre spente deltakere hadde møtt opp på DnB og Næringsforeningens møte Utsikter 2020 på Sola i dag. Høydepunktet på programmet for dagen var senioranalytiker Eirik Larsens presentasjon av hovedtrekkene i bankens økonomiske progoser for 2020 og årene fremover. Rapporten ble lansert på Næringsforeningens møte i Stavanger.


– Det har vært krevende for oss å skrive rapporten, for hvor lander vi? sa Larsen og pekte på at det er veldig mange usikkerhetsmomenter i dagens verdenssituasjon. Han presenterte deretter noen av de premissene som analytikerne har lagt til grunn: at resesjon unngås, at det geopolitiske spenningsklimaet høynes men at en unngår nye kriger i Midtøsten, at Trump stiller til valg igjen, at britene gradvis får fremforhandlet en handelsavtale med EU og at omstillingen i tysk bilindustri tar tid.


Svakere vekst i industrien

– Tross gryende optimisme bidrar usikkerhet til å hemme økonomisk vekst, sa Larsen. For mens en på globalt nivå ser en positiv utvikling i husholdningenes økonomi, ser det ikke like bra ut for industrien.


Bortfall av investeringer og lavere forbruksvekst gjør at en er på vei mot en lavere veksttakt i norsk økonomi. Ser en på den globale situasjonen, forventes det sterkere vekst i de fremvoksende industrinasjonene og lavere vekst i industriland i Europa, Japan og USA.


Frem til 2023 ser analytikerne fortsatt god etterspørsel fra husholdningene, de tror på avmålt lønns- og prisvekst og vevarende lave renter. Mye taler for at vi unngår en nedtur i form av reverserte finansielle ubalanser, men risikoen er at ubalansene kan skape en enda høyere fallhøyde for verdensøkonomien.


En av de økonomiske bekymringene som ble lagt fram, var det globale gjeldsberget som tilsvarer 300.000 kroner per person om gjelden ble fordelt på alle som bor på jorden.


Oljemarkedet

Utsiktene for oljemarkedet i 2020 og årene remover er lavere vekst og etterspørsel, en lavere vekst i skiferoljeproduksjon og mindre kutt i non-OPEC produksjonen.


Analytikerne peker også på den geopolitiske risikoen som foreligger, der en evetuell militær eskalering av situasjonen mellom USA og Iran vil kunne føre til et hopp i oljeprisen til over 100 USD.


– Den globale usikkerheten vil gi fortsatt lav kronekurs, og kursen på GBP vil gå ned på grunn av Brexit, sa Eirik Larsen. Han mente videre at den norske kronen statistisk sett er undervurdert, og tror derfor vi kan få en forbigående oppgang i kronekursen.


Fremtidsfrykt

Senioranalytikeren fra DnB trakk også fram «fremtidsfrykten» i forhold til verdensøkonomiens status og videre situasjon.


– Vi har hatt historiens lengste konjunkturoppgang i USA og all time high på børsene, så når kommer 100-årsbølgen? spurte han.


Han listet også opp flere andre momenter som analytikerne frykter: at verdens vekstevne er avtakende og renten så godt som uttømt som verktøy, konfliktnivået i Midtøsten, det at globalt samarbeid og inngåtte avtaler forviterer, eskalerende populisme, digital systemrisiko og sårbarhet, og paradigmeskiftet der klimaendringer og befolkningsforflytninger skaper nye rammebetingelser.


Hele rapporten DnB Markets Økonomiske Utsikter 2020 finner du her


En svak vekst i personlig forbruk, nedgang i oljeinvesteringene, svakere vekst i tradisjonell eksport og lavere vekst i årslønn frem mot år 2023 er noe av det analytikerne i DnB Markets tror kan bli utviklingen i norsk økonomi.

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle