Søk

Aker Solutions vil etablere egne selskap for vind og CCUS

Kværner og Aker Solutions har kommet til enighet om en fusjonsplan der de slås sammen. Aker Solutions ønsker også å etablere egne enheter for offshore vind og karbonfangst.

Slik presenterte Aker Solutions og Kværner sammenslåingen og planene om etablering av egne selskap for offshore vind og karbonfangst på pressekonferansen 17. juli. (Skjermdump fra www.akersolutions.com)

Aker tok tidlig en posisjon i markedene for utvikling av flytende offshore vindkraft, og er i dag engasjert i USA og Sør Korea. Andre markeder, som Norge og Storbritannia vurderes også, skriver Aker Solutions på sine nettsider.


Nå ønsker Aker Solutions å skille vindsatsingen ut i et eget selskap, Aker Offshore Wind ("The Wind Development Company"), for å sikre finansiell fleksibilitet til å sikre kapitalen som er nødvendig for å realisere større vindprosjekter.


På samme måte ønsker Aker Solutions ASA å etablere et eget selskap for CCUS (karbonfangst, -utnyttelse og -lagring). Aker Solutions har siden midten av 90-tallet utviklet karbonfangst-teknologi og er ett av få selskap med en patentert teknologi innen karbonfangst.


Begrunnelsen for å skille ut CCUS-satsingen i en egen enhet er blant annet at de fleste kundene innen området er utenfor de tradisjonelle olje- og gassmarkedene. Aker Solutions sine skriver på sine nettsider at hydrogenproduksjon med CCUS har et veldig stort potensielt marked, men at det vil kreve ytterligere kapital for å utvikle et konkurransedyktig konsept. Ved å etablere et eget aksjeselskap, Aker Carbon Capture ("The CCUS Company"), vil Aker sikre finansiering av karbonfangst-satsingen.


14. august kaller Aker Solutions ASA inn til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med at vindsatsingen og CCUS-satsingen skal skilles ut i to separate selskap.


Fredag 17. juli holdt Aker Solutions og Kværner en pressenkonferanse der sammenslåingen og planene om etablering av selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture ble presentert.

PDF-dokumentet som ble lagt fram på pressenkonferansen finner du her.

162 visninger0 kommentarer