Søk

Agri-E er i gang for fullt

I 80-talls kontorlokaler i Nikkelveien 10 på Vibemyr i Sandnes, bak en dør med kodelås, jobber gründer Egil Vigdel og hans kolleger i Agri-E med å gjøre drømmer og idéer om til virkelighet.

Egil Vigdel (t.v.) og Trym Dysvik Eide er i full gang med å forberede byggingen av Agri-E sin pilotenhet.

Endelig er de skikkelig i gang. For det har tatt tid siden selskapet startet opp senhøstes 2016 til de siste midlene var på plass og arbeidet med pilotanlegget kunne starte.


– Tilsagnet fra Enova om de siste midlene kom medio februar 2020, og rett før jul fikk vi på plass de siste investorene. Aarbakke Innovation er også med både på eiersiden og som deltaker i prosjektet. Det er vi veldig glade for, for vi var på jakt etter en industriell partner, sier Egil Vigdel fornøyd.

Fra biogass til hydrogen, varme og elektrisitet

Agri-E sitt produkt er et energisystem som tar inn rå biogass som drivstoff. Av biogassen produseres elektrisk strøm, varme og hydrogen. Prosessen resulterer også i ren CO2, ferdig fanget.


– I utgangspunktet tenkte vi at vekshusbransjen ville være markedet for den, men vi ser at det også er en rekke andre anvendelsesmuligheter, sier Egil Vigdel.


Ved å gjøre biogass om til både hydrogen og elektrisk strøm, får Agri-E bedre energiutnyttelse enn om biogassen alene ble brukt som drivstoff. Foreløpig har de demonstrert det teoretisk i tett samarbeid med Prototech, men når piloten er på plass skal det demonstreres i praksis.


– Det aller første halvåret etter oppstart gjorde vi en studie med Prototech hvor vi blandet deres ideer med våre og fikk fram grunnlaget for det vi senere har jobbet videre med, forteller Vigdel.

I perioder har flere av de ansatte i Agri-E vært utleid til andre bedrifter i påvente av at prosjektet skulle få finansieringen på plass og komme i gang. Optimisten Egil Vigdel ser at erfaringene de har fått med seg fra prosjekter i andre bedrifter og spesielt oljeindustrien, vil komme godt med når Agri-E nå er skikkelig i gang.

Design og underleveranser

Agri-E består nå foruten Egil Vigdel av Kjell Husabø, for tiden utleid som prosjektleder i Siemens, Jostein Kleppa som jobber med teknisk sikkerhet og kontrollsystemer, og Trym Dysvik Eide. Sistnevnte jobber nå med en digital modell som skal simulere hele anlegget slik at det skal være mulig å forutse hvordan anlegget fungerer.


– Nå handler mye om å konkretisere arbeidsoppgavene, gjøre designarbeid og levere ordre til underleverandørene. Målet er å kunne begynne å teste fysisk i Risavika i løpet av ett til halvannet år, forteller Trym Dysvik Eide. Ordren på det som er kjernen i Agri-E sin banebrytende «energifabrikk» er plassert hos Prototech.

Kortreist teknologi

– Vi har hele tiden hatt en visjon om å kunne utnytte lokale ressurser og bruke kortreist teknologi. Vi er veldig fornøyde med at vi har fått med lokale krefter, både økonomisk og teknisk, sier Egil Vigdel.

Egil Vigdel var 29. mai gjest hos Ståle Frafjord på Næringsforeningen TV og fortalte om pilotprosjektet.

Han er også takknemlig for støtten fra Norwegian Energy Solutions og Valide, som har hjulpet bedriften med søknadsprosessen og nettverk i fasen frem til piloten var ferdig finansiert.

– Nå jobber vi for fullt med piloten. Vi ser allerede nå noen spennende spin-off som vi ikke hadde tenkt på foren tid siden. Vi vil også jobbe parallelt med planene for oppskalering til mer kommersielle prosjekter etter pilotanlegget, sier de to.


Teknologien egner seg for strømleveranser i mindre sentrale strøk, og de mener potensialet for eksport av produktet vil være stort. Designet de jobber med skal være skalerbart i forhold til behov, og output kan reguleres i forhold til hvor mye hydrogen eller elektrisitet en ønsker å ta ut.


– Produktet egner seg for strøm- og hydrogenleveranser i mindre sentrale strøk. Her kan vi eksportere teknologi basert på det vi har lært i oljeindustrien. Det er den skolen vi har gått, og den skulderen vi står på når vi utvikler ny teknologi, sier Trym Dysvik Eide.

Optimisme og kaffe kom vel med i de mange månedene mens gründerne i Agri-E ventet på klarsignal fo å få igangsatt pilotprosjektet sitt.

294 visninger0 kommentarer