Søk

57 prosjekter fikk IPN-støtte i første runde

Forskningsrådet har til sammen fordelt 610 millioner kroner til norske bedrifter med innovasjonsprosjekter etter første søknadsrunde i mai. Neste søknadsfrist er i august, og det er også muligheter senere på høsten.

Totalt skal 1,5 milliarder kroner fordeles til innovasjonsprosjekter i næringslivet i løpet av 2020. (Illustrasjonsfoto)

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket ordningene som skal gi mer forskning i næringslivet. Nå er 610 millioner kroner fordelt på 57 prosjekter i hele Norge.


Listen over hvem som har fått midler finner du her


- Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og lavere aktivitet både i Norge og verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser. Kunnskap er avgjørende for st vi kommer styrket ut av krisen, sier næringsminister Iselin Nybø på Forskningsrådets hjemmesider.


Totalt skal 1,5 milliarder kroner fordeles til innovasjonsprosjekter i næringslivet i løpet av 2020, og nye tildelinger vil skje allerede i september.


Ønsker rask prosjektstart

Forskningsrådet har våren 2020 innført løpende mottak av søknader og flere årlige behandlinger av søknader, slik at prosjektene kan komme raskt i gang.


Forskningsrådet har også satt i verk andre tiltak for å hjelpe næringslivet i en vanskelig tid, ved at utnyttelsen av statsstøtteregelverkets handlingsrom i innovasjonsprosjekter med tilsagn i 2019 og 2020 maksimeres og ved at SkatteFUNN-søknader behandler raskere SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.


Det er i tillegg laget egne Korona-utlysninger for helsenæringen og for å se på økonomiske effekter av krisen.

72 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle