Søk

250 millioner kroner til kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Oppdatert: 25. jan. 2021

Søknadsfrist er 17. februar, og aktuelle områder er petroleum, energi, transport og lavutslipp. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke i forpliktende samarbeid med aktører i næringslivet og eventuelt andre samarbeidspartnere.

Forskningsrådet lyser ut nær 250 millioner kroner til forskning innenfor temaområdene petroleum, energi, transport og lavutslipp gjennom ordningen Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet.

Formålet med støtteordningen kompetansebyggende prosjekt for næringslivet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse, som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.


Les mer om utlysningen her


Forskningsrådets støtte til prosjektet kan være inntil 4 ganger norske foretaks kontantbidrag, og minstebeløpet fra Forskningsrådet til et prosjekt er 4 millioner kroner.


Du kan søke om støtte til å dekke kostnader i forskningsorganisasjonene som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Kostnader hos samarbeidspartnerne i næringslivet skal tallfestes og inkluderes i prosjektbeskrivelsen.


125 millioner til miljøvennlig energi

Av de tilgjengelige midlene er 125 millioner avsatt til forskning på miljøvennlig energi, 23 millioner er avsatt til CO2-håndtering og 100 millioner er avsatt til petroleumsforskning.


Av de 100 millionene som er avsatt til prosjekter innenfor petroleum, vil porteføljestyret prioritere å bruke minimum 35 millioner kroner til prosjekter rettet mot reduksjon av klimagasser og energieffektivisering knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Prioriteringen gjelder på tvers av utlysningen av kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (denne utlysningen), Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet i 2021.

67 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle