Søk

11 prosent mindre CO2-utslipp fra vegtrafikken

Samlet salg av bensin og autodiesel i Norge minket med 64 millioner liter, tilsvarende 20 prosent om en sammenligner april i år med samme måned i fjor.


Korona-pandemien har ført til en stor nedgang i salget av petroleumsprodukter i Norge. Samlet salg i apil endet i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå på 482 millioner liter, noe som er en nedgang på 21 prosent fra samme periode i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert salg til fly- og vegtrafikk.


Samlet salg av bensin og autodiesel var 20 prosent lavere i april2020 sammenlignet med april 2019, noe som gir en tilsvarende nedgang i CO2-utslipp fra norsk vegtrafikk.


Årets fire første måneder gav 2,4 millioner tonn CO2-utslipp fra vegtrafikk, noe som er 11 prosent mindre enn samme periode i fjor.


Tilnærmet stans i flytrafikken førte til at salget av jetparafin gikk ned med 78 prosent i april i år sammenlignet med april 2019.


Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikk over salg av petroleumsprodukt.8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle