Søk

1,5 millioner euro til forskning om marin og maritim teknologi

Forskningsrådet lyser nå ut midler til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid innenfor områdene hav, muliggjørende teknologier, energi, transport og lavutslipp.

MarTERA er et internasjonalt samarbeid som skal stimulere forskningsorganisasjoner og bedrifter til mer FoU-samarbeid innenfor marin og maritim teknologi. (Illustrasjonsfoto: iStock)

MarTERA er et samarbeid mellom 16 europeiske land om utlysning av forskningsmidler innenfor marin og maritim teknologi for å stimulere forskningsorganisasjoner og bedrifter til mer FoU-samarbeid på tvers av sektorer og land. Utviklingen av nye teknologier er utlysningens viktigste mål.


Forskningsrådet lyser nå ut 1,5 millioner euro til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om marin og maritim teknologi.


Frist for å levere inn skisser er 26. mars. Blir skissen godkjent, kan full prosjektsøknad sendes innen 10. september 2021.


Se utlysningen her: ERA-Net MarTERA – marine and maritime technologies for a new ERA (forskningsradet.no)

Det er også mulig å delta på et nettarrangement for å finne partnere. Påmelding til det er 16. februar: MarTERA brokerage event 2021 - Welcome (b2match.io)


Forskningsrådets kontaktperson for utlysningen er Hanna Lee Behrens.

33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle