Søk

Økt innsats for å utvinne «de utfordrende fatene»

Det er lønnsomt å bygge ut stadig mindre funn, og olje- og gassnæringen må fortsette å utvikle kostnadseffektive løsninger for økt utvinning. Ofte er samarbeid mellom ulike aktører nødvendig.


– Det er lønnsomt å bygge ut stadig mindre funn, og næringen må fortsette å utvikle kostnadseffektive løsninger, sa Arvid Østhus fra Oljedirektoratet.

Arvid Østhus fra Oljedirektoratet innledet NES workshop om økt utvinning tirsdag 26. november med å referere til ODs ressursrapport for 2019.

– Årets rapport handler om de oppdagede ressursene. 85 prosent av dem er i felt og 15 i funn, fortalte Østhus.


De fleste funnene er små og ligger nær eksisterende felt. I tillegg øker reservene på felt på grunn av tiltak for økt utvinning.

– Det kreves også innsats for å utvinne «de utfordrende fatene», og det er et stort potensiale for EOR, sa Østhus.


Samarbeid for suksess

– Det er glimrende for oss å være her, for dette får vi ikke til alene. Vi er avhengige av samarbeid, sa Øystein Espelid fra Equinor i sitt innlegg om selskapets strategi for økt utvinning.

Espelid fortalte blant annet om Equinors Oseberg-prosjekt der flere slisser, flerer brønner og mer injeksjon har gitt økt utvinning. Selskapets strategi for bærekraft ble også trukket fram, med fokus på sikkerhet, verdiskaping og lavkarbon-løsninger, deriblant elektrifiseringen av norske oljeinstallasjoner.


– More brains per barrel

Erlend Vefring fra Norce Research kunne fortelle at Norce for tiden har en rekke prosjekter innenfor området økt utvinning. Blant annet er de i gang med et stort prosjekt om autonom boring, og denne teknologien skal demonstreres på Ullrigg i juni.


Vefring trakk også fram Senter for Forskningsbasert Innovasjon SFI «Digital Well Cantre for Value Creation, Competitiveness and Minimal Environmental Footprint».


Ying Guo fra The National IOR Centre of Norway ved UiS fortalte om senterets forskning på «smart vann» og polymer-løsninger.

Ying Guo, som leder forskningssenteret The National IOR Centre of Norway ved UiS, fokuserte i sitt innlegg på at det er et stort potensiale i EOR.– Vi fokuserer på kost-effektive og miljøvennlige, vitenskaplige metoder. Vi vil validere forsøkene våre og ønsker å teste i større skala. Vi må redusere usikkerheten så mye vi klarer, fortalte hun.


Videre fortalte Ying Guo om forskningen for å avklare hvilke EOR-løsninger som fungerer i ulike reservoarer. «Smart vann», sjøvann med en annen konsentrasjon av ioner enn ubehandlet sjøvann, og polymer-løsninger er noe av det som testes ut.


Mer fleksibelt og mer gjenbruk

– Vi må tenke fremover. Vi har kanskje det vi trenger i dag, men hva trenger vi i 2030 og 2040, sa Elin Loktu Rosnes fra Equinor.


Hun trakk fram en del av utfordringene i arbeidet med økt utvinning på eksisterende oljefelt og utvikling av mindre oljefunn som er vanskelig tilgjengelige.


– Vi må se ting i sammenheng, og gjerne se på hva andre operatører har i området. Det er ikke sikkert vi klarer å utvikle det alene, sa hun.

Mindre volumer krever en mer fleksibel tilnærming og mer gjenbruk.


– Vi må se på hvordan vi kan tenke radikalt annerledes, for det er nødvendig om vi skal leve av dette og bygge brønner fram til 2050, avsluttet hun.


Mindre og tettere reservoarer

Steinar Kristiansen fra Wintershall DEA fortalte om selskapets arbeid med økt utvinning på Brage-feltet.


– Mange av brønnene på Brage er «vaskemaskiner» som vasker ut olje med vann, sa Kristiansen.


Wintershall DEA har også vært aktive innen EOR og testet metoder som WAG, mikrobeinjeksjon, PASF og CO2-reinjeksjon.


– I fremtiden vil vi få utfordringer med mindre og tettere reservoarer. Da tror jeg en må se mot oppsprekking som en løsning også offshore, sa Kristiansen.


Smart vann på sjøbunnen

Eirik Dirdal fra NOV fortalte om selskapets patenterte innovasjon «Seabox» som renser sjøvann for injeksjon. Boksen står på havbunnen. Den tar inn vann og lager klor via elektrolyse, og deretter brukes det til å desinfisere vannet før injeksjon.


– Det er veldig energieffektivt, i og med at du slipper å løfte vannet opp på dekk men behandler det i boksen på havbunnen, fortalte han og la til at «Seabox» har vært i drift på Ekofisk i ett år med gode resultater.

Det er også mulig å installere filter og membraner for å produsere «smart vann» tilpasset det enkelte reservoaret.


Bruk av CO2

Aker Solutions har gjennomført et prosjekt der de så på om CO2 kunne gjøres EOR-lønnsom ved hjelp av subsea-tekologi.


Pål Helge Nøkleby fra Aker Solutions nevnte to viktige byggeblokker, kompresjonsløsning og selektive mebraner, og han trakk fram betydningen av karbonbalansen i verdikjeden ved bruk at CO2 til EOR.


– Nå ser vi på om vi kan konvertere et gammelt felt til CO2-injeksjonsfelt etter at siste dråpe olje er utvunnet, og på den måte bruke den infrastrukturen som allerede finnes til CCS eller lagringsfase.Kanskje kan vi bli operatører for lagring av CO2? sa han.


John Dale fra ES Drilling presenterte bedriftens ESD-aktuator og talte varmt for selskapets bruk av batterier i stedet for hydrauliske akkumulatorer. Han trakk også frem at bedriftens løsning gir mindre belastning på miljøet enn andre løsninger.


Siri Nordbø Jøssang fra Tios kunne fortelle at 2019 har vært et år med høy aktivitet for selskapet, og at de har vært i 79 brønner på havdyp fra 70 til 650 meter. Hun presenterte deretter et brønnintervensjonsprosjekt som bedriften har gjennomført, for å demonstrere hvordan de jobber for å få økt utvinning selv når utgangspunktet er utfordrende.


Populær stimuleringsteknologi

I løpet av dagen ble Fishbones stimuleringsteknologi nevnt i flere innlegg, så siste innleggsholder Kristian Solhaug kunne fornøyd takke for referansene da han tok ordet på vegne av selskapet.


Fishbones teknologi, med titaniumnåler som går cirka ti meter vinkelrett ut fra et hovedrør, egner seg for modne felt, marginale felt og tynne soner. Så langt i år er Fishbones stimuleringsteknologi tatt i bruk på tre felt i Nordsjøen, og teknologien gir også et redusert karbonavtrykk sammenlignet med hydraulisk oppsprekking.


Nær 60 personer deltok på NES sin workshop om økt utvinning tirsdag 26. november.

235 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle