Søk

– Å kartlegge potensielle investorer er en gründers jobb

Én ting er å ha en god idé til et nytt produkt. En helt annen ting er å få investorer og de riktige samarbeidspartnere på plass slik at idéen realiseres, kommersialiseres og blir en suksess.

Kenneth Olsen fikk hjelp fra kurslederne Christian Rangen og Vibeke Bjaanes til å plassere potensielle investorer inn på tidslinjen.

Hva ser investorene etter? Hva gjør at man får suksess i forhold til investorer, og hva er vanlige feil? Det var noe av det deltakerne på NES sitt innvasjonsprogram for gründere fikk lære på andre samling med tema «Kapital for vekst» onsdag 30. september.


NES styreleder Tor Arnesen innledet med å fortelle om ledelse og bygging av gode team og god kultur. Stor suksess gjorde han avslutingsvis, da han tryllet om en hundrekronersseddel til en tusenlapp - noe som kan være et smart triks å kunne om man skal få investorene med på laget.


Den som kan gjøre hundrelapper til tusenlapper, vil gjøre investorene fornøyde. NES styreleder Tor Arnesen viste frem et imponerende trylletriks etter å ha holdt sitt innlegg om ledelse og bygging av gode team.

Etter at leder for NES tekniske komité, Oddvar Skjæveland, hadde orientert om komitéens mandat og arbeidsform og oppfordret gründerne til å se potensialet for samarbeid som kan lede til klyngeprosjekter, ble deltakerne satt i arbeid.


Kursleder Vibeke Bjaanes (t.h.) i samtale med Kjell Husabø fra Agri-E og Kirsti Tønnessen fra Westco.

Kursleder Christian Rangen gav Kenneth Olsen fra Depro i oppgave å plassere investorer inn på en tidslinje, fra tidligfase gjennom ulike stadier til markedssuksess. Deretter fikk de deltakende bedriftene utdelt et skjema for at de selv skulle tidfeste kapitalbehov og tenke finansieringsmuligheter for å oppnå ønsket vekst.


Avslutningsvis presenterte selskapene sine markedskonsept, kapitalbehov og tanker om finansiering for hverandre. Flere innrømmet at de i det daglige får lite tid til kartlegging av potensielle investorer og planlegging av hvordan bedriften skal tiltrekke seg kapital. De ønsket seg mer informasjon om og hjelp til dette.


– «Finansakrobatikk» er et eget fag. Dette er et innspill til klyngen og noe vi bør jobbe videre med, konkluderte Oddvar Skjæveland avslutningsvis.


Samlingen «Kapital for vekst» var den andre av totalt fire i innovasjonsprogrammet for gründere som arrangeres av NES med støtte fra Innovasjon Norge. Validé og Christian Rangen har utarbeidet innovasjonsprogrammet og står for ledelsen av workshopene.

Jørn Haugvaldstad fra Green Entrans presenterte bedriftens teknologi for offshore vind.

106 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle